Dowód osobisty w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „dowód osobisty” w Polskim Języku Migowym

dowód osobisty – dokument stwierdzający tożsamość danej osoby, wydawany każdemu obywatelowi, który ukończył osiemnaście lat