Emerytura w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „emerytura” w Polskim Języku Migowym

emerytura – miesięczne świadczenia pieniężne przysługujące za przepracowanie ustawowej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku