Film w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „film” w Polskim Języku Migowym

film – seria następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, wyrażających określone treści, utrwalonych na nośniku wywołującym wrażenie ruchu; też: utwór artystyczny wykorzystujący tę technikę