Gdzie? w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać pytanie „gdzie?” w Polskim Języku Migowym

gdzie – zaimek zastępujący określenie miejsca, w którym coś się dzieje lub znajduje, kierunku lub trasy ruchu, w zdaniach pytajnych, np.  Gdzie byłeś rano?, lub w zdaniach podrzędnych będących rozwiniętym określeniem miejsca, np.  Kryli się, gdzie kto mógł.