Hotel w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „hotel” w Polskim Języku Migowym

hotel – budynek przeznaczony do czasowego pobytu osób zatrzymujących się w danej miejscowości