Jechać w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „jechać” w Polskim Języku Migowym

jechać – przenosić się z miejsca na miejsce za pomocą różnych środków lokomocji