Komputer w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „komputer” w Polskim Języku Migowym

komputer – urządzenie elektroniczne automatycznie przetwarzające dane zapisane cyfrowo, służące do szybkiego wykonywania obliczeń, przechowywania, porządkowania i wyszukiwania danych oraz sterowania pracą innych urządzeń