Miasto w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „miasto” w Polskim Języku Migowym

miasto – duży, gęsto i planowo zabudowany teren