Ogród w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „ogród” w Polskim Języku Migowym

ogród – teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejami, ścieżkami, grządkami itp.