Rozmowa w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „rozmowa” w Polskim Języku Migowym

rozmowa – wzajemna wymiana myśli za pomocą słów