Sąd w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „sąd” w Polskim Języku Migowym

sąd – instytucja powołana do rozstrzygania spraw spornych