Separacja w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „separacja” w Polskim Języku Migowym

separacja – uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstępowania przez któregokolwiek z małżonków w nowy związek małżeński