Tornado w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „tornado” w Polskim Języku Migowym

tornado – trąba powietrzna