Ubezpieczenie w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „ubezpieczenie” w Polskim Języku Migowym

ubezpieczenia – umowa zawarta z odpowiednią instytucją w celu otrzymania odszkodowania za straty przewidziane w umowie