Ulica w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „ulica” w Polskim Języku Migowym

ulica – wytyczona droga w mieście, na osiedlu itp., składająca się z jezdni i z chodników dla pieszych