Adres w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „adres” w Polskim Języku Migowym

Adres – miejsce zamieszkania osoby lub siedziba instytucji