Drzewo w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „drzewo” w Polskim Języku Migowym

drzewo – roślina wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, z którego wyrastają konary i gałęzie