Rozwód w PJM

Poniżej znajduje się film ukazujący, jak poprawnie zamigać słowo „rozwód” w Polskim Języku Migowym

rozwód – rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków