Najłagodniejszą formą dyskryminacji jest nieznajomość specyfiki środowiska osób Głuchych oraz problemów, z którymi borykają się na […]