Wydawać się może, że nie ma większego znaczenia jak zwracamy się do osoby z całkowitym lub […]
Czy wiedziałeś że istnieje, aż 10 typowych stereotypów o osobach Głuchych? Najpopularniejsze z nich odnoszą się […]
Najłagodniejszą formą dyskryminacji jest nieznajomość specyfiki środowiska osób Głuchych oraz problemów, z którymi borykają się na […]