Blog o Głuchych

Czy wiedziałeś że istnieje, aż 10 typowych stereotypów o osobach Głuchych? Najpopularniejsze z nich odnoszą się do aparatów słuchowych ale i także do samego hałasu. Sprawdź jakie jeszcze stereotypy są najczęściej powielane.

Stereotypy występujące w języku migowym

Zdarzają się w każdej kulturze i jak z definicji wynika są nadmiernym uogólnieniem danej kultury, nie zawsze zgodne ze stanem faktycznym bowiem stereotypy nie są aktualizowane. Ludzie zaczynają wtedy dostrzegać różnice między własną grupą a inną, co zwiększa dystans między nimi.

Przykładowe stereotypy dotyczące środowiska Głuchych:

  1. Wszyscy Głusi znają język migowy – niektórzy rodzice wysyłają swoje dzieci do szkoły integracyjnej, sami nie posługują się językiem migowym stąd osoba Głucha może poznać język migowy dopiero w późniejszym wieku
  2. Wszystkie osoby niesłyszące umieją odczytywać z ruchu ust – nie każdy posiada tę umiejętność
  3. Nie przeszkadza im hałas, „przecież nie słyszą” – jest to nieprawda, odczuwają wibracje wytwarzanego dźwięku co może powodować brak skupienia na wykonywanych czynnościach
  4. Nie potrafią mówić – czasami ta mowa jest zniekształcona, ale jesteśmy w stanie zrozumieć niektóre słowa
  5. Aparaty słuchowe przywracają słuch / sprawiają, że osoba słyszy w 100% – aparaty pomagają słyszeć, nie przywracają słuchu. Często dźwięk ze środowiska zewnętrznego jest zniekształcony. Również zbyt szybkie mówienie lub niezwracanie się bezpośrednio do tej osoby może utrudniać zrozumienie
  6. Osoby niesłyszące nie słyszą w ogóle – to popularny mit, jest niewielki odsetek osób całkowicie niesłyszących
  7. Jest jeden uniwersalny język migowy – ten stereotyp można obalić biorąc za przykład Polskę, gdzie funkcjonują dwa sposoby komunikowania się osób Głuchych PJM i SJM, które są od siebie różne. Na świecie jest podobnie – przykładowo ASL (American Sign Language) Amerykański język migowy
  8. Język polski jest ich językiem – nie jest to do końca prawda, ponieważ osoby Głuche mają swój język migowy, którym posługują się od urodzenia, a język polski jest językiem obcym, jednak w większości opanowanym w stopniu podstawowym.