Czy wiedziałeś że istnieje, aż 10 typowych stereotypów o osobach Głuchych? Najpopularniejsze z nich odnoszą się […]
Najłagodniejszą formą dyskryminacji jest nieznajomość specyfiki środowiska osób Głuchych oraz problemów, z którymi borykają się na […]