DOSTĘPNOŚĆ CYFROWa

Dostosowanie stron internetowych dla osób z trudnościami poznawczymi

Zniesienie barier

Program został uruchomiony z myślą o osobach z trudnościami funkcjonalnymi.

Dostęp do usług

Poszerzenie możliwości interakcji i kontaktu dla wybranych usług

Dostępność Plus dla osób Głuchy i słabosłyszących

Szacuje się ,że około milion osób w Polsce jest Głuchych lub słabosłyszących

Czym jest program Dostępność Plus?

Głównym celem Programu Dostępność Plus jest zagwarantowanie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz umożliwienie pełnego udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Głusi i słabosłyszący

Mimo, że w Polsce jest około milion osób z wadą słuchu, brak komunikacji i dostępu do wielu instytucji to przeszkody, z którymi muszą mierzyć się na co dzień. 

Jakie instytucje obejmuje program
Dostępność Plus


Instytucje finansowe

Przedsiębiorstwa 

Instytucje administracji publicznej

Instytucje kultury

Placówki służby zdrowia

Co możesz zrobić dla Głuchych? 

1 Ułatwienie dostępu do informacji

Tworząc treści na swoim serwisie internetowym nie zapomnij o tłumaczeniu na język migowy oraz wskaż czytelnie możliwość jego wykorzystania

2 Przeszkolenie kadry pracowniczej

Znajomość języka migowego umożliwia sprawną komunikację bez barier


3 Dostęp do tłumacza online

Bądź przygotowany na rozmowę z osoba Głuchą wykorzystując opcję tłumacza online

Tłumacz migowego

Ułatwienie dostępu do informacji

Zapewnienie tłumaczenia informacji o instytucji

Dostępność do informacji o instytucji w języku migowym jest konieczna, aby Głuchy mógł otrzymać pomoc. 

Informacje o usługach

Przedstawienie oferowanych usług, wydarzeń czy ogłoszeń powinno być ogólnodostępne dla wszystkich. Tłumaczenie na język migowy otwiera możliwość przekazania informacji i dotarcia do środowiska osób Głuchych.

Moje referencje

Przykładowe referencje od firm, z którymi współpracuję

Szkolenie prowadzone przez p. Aleksandrę cieszyło się uznaniem uczestników, a jej wiedza, doświadczenie, umiejętności… spełniły wszystkie oczekiwania Zleceniodawcy

Eskulap

Zamówienie zostało zrealizowane terminowo i zgodnie z ustalona specyfikacją nagrania

Urząd Pracy w Tarnowie

Z pełną odpowiedzialnością polecamy współpracę z Panią Aleksandra Pyrek

Mega Centrum Rozwoju
MCR

Przeszkolenie kadry pracowniczej

Kursy z języka migowego

Kurs z języka migowego z certyfikatem jest świetnym pomysłem aby mieć w swojej firmie przeszkoloną osobę w komunikacji z Głuchymi

Skontaktuj się ze mną po więcej informacji