Blog o Głuchych

Wydawać się może, że nie ma większego znaczenia jak zwracamy się do osoby z całkowitym lub częściowym ubytkiem słuchu. Jednakże dla kultury tych osób ma to duże znaczenie. Sprawdźcie dlaczego.

Głuchoniemy ✖️ – końcówka ,,niemy” oznacza, że osoby te nie mają własnego języka i nie ma możliwości porozumiewania się z nimi. Jest to błąd, ponieważ mają swój język migowy: Polski Język Migowy.

Słabosłyszący ✔️– oznacza osoby z częściowym ubytkiem słuchu. Komunikują się za pomocą języka migowego, ale również fonicznego.

Niesłyszący ✔️– osoba ze znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu. Synonim słowa: Głuchy.

Głuchy ✔️ najbardziej prawidłowa forma akceptowana przez osoby z całkowitym ubytkiem słuchu. Jednocześnie oznacza, że mają oni własną kulturę, język i przynależność narodową.