Blog o Głuchych
Mimika twarzy Język Migowy

W języku migowym mimikę twarzy wykorzystujemy m.in. do stopniowania przymiotników. W języku polskim nie jest to skomplikowane, ponieważ wyrażamy je za pomocą odmiennej końcówki np. mądry- mądrzejszy- najmądrzejszy. Natomiast w polskim języku migowym przekazujemy informację za pomocą mowy ciała, gestów rąk i jak w przypadku stopniowania przymiotników mimiki twarzy.
Chcąc zadać pytanie w języku polskim wystarczy, że w piśmie dodamy znak ,,?”. W mowie odpowiednią tonacją głosu rozróżniamy pytanie od stwierdzenia.

W języku posługującym się gestami nie ma możliwości w inny sposób jak za pomocą mimiki, ruchów ciała pokazać, że mamy na myśli pytanie.
Stąd chcąc zadać pytanie w języku migowym unosimy brwi do góry i rozszerzamy oczy.
Zadając pytania szczegółowe na przykład: Kiedy? Gdzie? Ile? Ściągamy brwi do siebie i pochylamy się lekko do przodu.

Kolejnym zastosowaniem użycia mimiki jest fakt, że jeden znak może mieć różne znaczenia i właśnie wtedy potrzebna jest nam mimika, żeby odbiorca zrozumiał, o którym znaczeniu mówimy. Przykład: wiem, znam, umiem- taki sam znak, dotykamy wnętrzem prawej dłoni prawej części czoła. Te słowa różnią się jednak trochę znaczeniem dlatego do tego znaku dodajemy ruch ust ,, w” ,,u” ,,z”

Nasza mimika powinna być odpowiednia do przekazywanej informacji np. nie będziemy informować o bólu uśmiechając się.

Jak widać powyżej mimika pełni różne funkcje w języku migowym. Podsumowując: korzystamy z niej przy stopniowaniu przymiotników, pokazując emocje, które towarzyszą nam w danej chwili, zadając pytania oraz informując jakie słowo mamy na myśli.

Categories: