Karty do nauki 
języka migowego

Nowość! Karty do nauki języka migowego

Nie duże karty do gry. Po jednej stronie karty znajduje się znak z alfabetu języka migowego, a po drugiej stronie – kod QR z wideo nagraniem jak poprawnie migać znak oraz ćwiczenia z literowania wyrazów

Idealne materiały do nauki języka migowego

Zasady gry

Karty do gry i zabawy

Kupując karty do nauki języka migowego wykorzystaj ich pełen potencjał!

Spróbuj zagrać w różne gry i sprawdź jak dobrze udało Ci się zapamiętać alfabet, lub wykorzystaj moc literowania do pokonania przeciwnika🥇

Gra nr 1

Liczba graczy: min. 1 

Zasady: Ustawiamy losowo min. 3 karty przodem, czyli dłońmi skierowanymi w naszą stronę i zapamiętujemy ich układ. Zamykamy oczy i pokazujemy litery, które zapamiętaliśmy w odpowiedniej kolejności. Liczba kart zwiększa się z każdą rundą.

Grając samodzielnie: sprawdzamy w jakiej ilości udało nam się poprawnie zapamiętać znaki.

Grając w grupie: za każde poprawne odwzorowanie całości przyznawane są punkty np. gracz zapamiętał 5 z 6 układów dłoni, przyznaje się mu 5 punktów. Wygrywa gracz z największą ilością punktów, która została ustalona w grupie.


Gra nr 2

Liczba graczy: min. 2 

Zasady: Na początku uczestnicy ustalają maksymalną liczbę punktów. Karty są ułożone dłońmi do uczestników. Jeden z graczy układa karty w jakiś wyraz np. ,,pies’’ zadaniem drugiego uczestnika jest odczytanie jaki wyraz został ułożony z kart i przeliterowanie tego wyrazu bez patrzenia na karty. Za poprawne przeliterowanie uznaje się jeden punkt. Wygrywa gracz z największą maksymalną ilością punktów. 

Dla zaawansowanych: oprócz literowania danego wyrazu pokazujemy również jego znak, np. jeśli został ułożony wyraz ,,truskawka”, pokazujemy znak: truskawka w języku migowym. Jeśli gracz poprawnie przeliteruje wyraz, ale nie pokaże znaku przyznaje się mu jeden z dwóch punktów. 


Gra nr 3

Liczba graczy: min. 1 

Zasady: z odwróconych kart losujemy jedną, patrzymy na układ dłoni, jaki znajduje się na karcie i pokazujemy znak w języku migowym, który zawierają w sobie wybrany układ dłoni np. z literki B możemy pokazać znaki: witam, bardzo, ryba itp. 

Dla zaawansowanych: z wylosowanego układu dłoni układamy zdanie np. gracz wylosował literkę A i układa zdanie: mieszkam we Wrocławiu – Wrocław zawiera w znaku literkę A. 


Gra nr 4

Liczba graczy: min. 4

Zasady: karty układamy tak, żeby widoczny był napis literki z alfabetu, bez widocznego kształtu dłoni. Pierwsza osoba z grupy losuje kartę, z wylosowanej karty na przykład C pokazuje znak, który zawiera w sobie literkę C np. biuro, słyszeć, sto. Kolejna osoba z grupy zapamiętuje stworzony znak przez poprzedniego uczestnika, losuje nową inną kartę dla siebie i wymyśla z niej kolejny znak. Zadaniem uczestników grupy jest zapamiętanie wszystkich znaków poprzedników oraz swoich. Osoba, która źle pokaże znak poprzednika lub zapomni o nim odpada z gry. 


Gra nr 5

Liczba graczy: min. 1 

Zasady: Na początku uczestnicy ustalają maksymalną liczbę punktów. Wszystkie karty ustawiamy odwrotnie, żeby nie widzieć układu dłoni. Losujemy z zamkniętymi oczami kartę. Wylosowaliśmy na przykład kartę, na której jest napis ,,CZ’’ naszym zadaniem jest pokazanie układu dłoni wylosowanej literki, następnie odwrócenie karty i sprawdzenie, czy poprawnie pokazaliśmy daną literkę. Za każde poprawne pokazanie literki przyznaje się 1 punkt. Wygrywa gracz, który osiągnie maksymalną liczbę punktów. 


Dlaczego warto kupić karty do nauki języka migowego?

Nauka przez zabawę

W pakiecie zestaw ponad 110 ćwiczeń

40 kart z alfabetem języka migowego

Innowacyjny system nauczania

Dodatkowe materiały w formie video

Zabierz ze sobą gdzie chcesz

Co otrzymujesz kupując karty do nauki języka migowego?

W zestawie:
– 40 kart z alfabetem języka migowego
– dostęp do nagrań video ze znakami migowymi
– ponad 110 ćwiczeń z języka migowego
– pomysły na gry z wykorzystaniem kart

Alfabet języka migowego

Nauka alfabetu języka migowego w formie kart i zabawy sprzyja zapamiętaniu większej ilości znaków 

Nauka poprzez zabawę

Szybko i skutecznie nauczysz się alfabetu języka migowego. Każdy znak czytelnie pokazuje dana literę z alfabetu.

Wykorzystaj gry aby urozmaicić naukę.

Nagrania video

Aby poprawnie migać znaki z alfabetu języka migowego potrzeba poprawnej gestykulacji.

Skanując kod QR na odwrocie masz dostęp do nagrań które pomagają Ci poprawnie migać.

Karty do nauki języka migowego

Kupując karty do nauki języka migowego dostajesz na własność materiały wideo z każdym ze znaków.

Dodatkowo na każdym filmie znajduje się zestaw ćwiczeń z literowania różnych słów. Jest ich ponad 110!

Kup już teraz! Karty dostępne w sklepie