Blog o Głuchych

Zdarzyło Wam się spotkać osobę Głuchą? Może macie z nią kontakt na co dzień? Chcąc zrozumieć osoby Głuche należy poznać ich funkcjonowanie w świecie. Społeczność Głuchych różni się od społeczności osób słyszących, dlatego poniżej przedstawiam kilka wskazówek i ciekawostek, które pomogą Wam zrozumieć niektóre zachowania.

  1. Aparaty słuchowe i implanty nie przywracają słuchu w 100%, ale pomagają lepiej słyszeć. Osoba mająca aparat/implant jest nas w stanie dobrze zrozumieć, jeśli zwracamy się do niej używając prostych, niezłożonych zdań.
  2. Osoby Głuche, niedosłyszące wydają charakterystyczne dźwięki, tak jakby próbowali wypowiedzieć słowa, które właśnie migają. Czasami możemy rozpoznać te słowa, które osoba chce wypowiedzieć są to np. łatwe
    i krótkie imiona, nazwy rzeczy.
  3. Głusi posługują się językiem migowym, który jest dla nich językiem naturalnym, natomiast język polski jest dla nich językiem obcym i z tego wynika niezrozumienie niektórych słów w języku polskim. Głusi od urodzenia myślą w języku migowym.
  4. W Polsce Głusi komunikują się wykorzystując; PJM -Polski Język Migowy, SJM- System Językowo Migowy.
  5. Głusi mają również ‘’znak przypisany do imienia’’. Nadanie znaku wiąże się ze znakiem charakterystycznym dla danej osoby Głuchej, co podkreśla jej osobowość. Cechą mogą być na przykład kręcone włosy- wtedy, zamiast migać za każdym razem imię, migają ten charakterystyczny znak. Osoba ta może mieć kilka’’ imion’’, jedno używane w rodzinie, drugie w miejscu pracy itd.
  6. Bezpośredniość w rozmowie. Głusi są zawsze bezpośredni podczas komunikacji. Jeśli coś im się nie spodoba od razu otwarcie o to zapytają, skomentują. Jest to dla nich naturalne.
  7. Brak prywatności to kolejna cecha społeczności Głuchych. Pytania na temat ich stanu cywilnego, stanu zdrowia, wynagrodzenia mogą wydawać się co najmniej nieuprzejme dla słyszących. Jeśli ktoś wyzna coś w tajemnicy osobie niesłyszącej wiadomości mogą być rozpowszechniane w społeczności osób niesłyszących.

Jestem ciekawa czy czymś Was zaskoczyłam.

Categories: