Treść kursu
Wstęp do języka migowego
Dlaczego warto uczyć się języka migowego?
0/1
Głuchy czy Głuchoniemy?
Która z tych form jest poprawna? Poznaj stopnie ubytku słuchu.
0/1
Pierwszy kontakt i savoir vivre
Poznanie kultury osób Głuchych
0/1
Fakty i mity o osobach Głuchych
0/1
Definicje i symbole
0/1
Gramatyka Polskiego Języka Migowego
0/1
Quiz z teorii PJM A1
0/1
Powitanie i pożegnanie
0/1
Zwroty grzecznościowe
0/1
Dni tygodnia i określenia czasu cz.1
0/1
Określenia czasu cz.2
0/1
Miesiące i pory roku
0/1
Czas wolny (czynności)
0/1
Kurs języka migowego A1 z nauczycielem
O lekcji

Pliki ćwiczeniowe
Nie znaleziono załącznika
Nie znaleziono załącznika
0% Pełny