Blog o Głuchych

Jestem pewna, że każdy z nas słyszał o języku migowym. Zakładam też, że słyszeliście o Polskim Języku Migowym (PJM) oraz Systemie Językowo Migowym (SJM), choćby na mojej stronie w zakładce https://pomigam.pl/oferta/. Jeśli tam nie zaglądaliście to zajmie Wam to 2 minuty, a będzie przydatne do zrozumienia tego tematu.

Językiem migowym nazywamy naturalny język osób niesłyszących. Co dokładnie oznacza termin ,,język naturalny”? To znaczy, że nie został im narzucony, a ewoluował na przestrzeni lat z pomocą społeczności osób Głuchych. Nie mają oni jakiejś jednej głównej rady języka migowego na cały kraj, która wymyśla nowe znaki, to właśnie społeczność osób Głuchych tworzy nowe znaki. W Polsce językiem migowym określamy Polski Język Migowy (PJM), który ma własną, niezależną od języka polskiego gramatykę. Jedną z funkcji języka jest umiejętność wyrażania emocji nadawcy, co spełnia PJM, ponieważ wykorzystuje w swoim przekazie mimikę twarzy, gesty, położenie ciała itp.

Język migany to odzwierciedlenie mówionego języka ojczystego i wyrażenie go za pomocą znaków. Zachowuje gramatykę oraz końcówki fleksyjne danego języka mówionego. W Polsce mówiąc o języku miganym mamy na myśli System Językowo Migowy (SJM), który nie ma własnej gramatyki i jest zależy od języka polskiego.

Który z nich jest bardziej zrozumiały dla osób niesłyszących?

To zależy. Nie ma na to prostej odpowiedzi. Jeśli osoba Głucha nauczyła się SJM to właśnie ten sposób komunikacji będzie dla niej najlepszy. Jednak większość Głuchych posługuje się PJM stąd, jeśli pojawiłoby się pytanie, którego lepiej się uczyć, odpowiadam: Polskiego Języka Migowego, ponieważ znając PJM będziemy mogli się porozumieć z osobą, która zna SJM, ale znając sam SJM będzie bardzo ciężko zrozumieć i komunikować się z osobą, która zna tylko PJM.

Kiedy uczyć się języka miganego?

Osobami późno ogłuchłymi nazywamy osoby, które utraciły słuch po okresie rozwoju mowy, a więc zakładamy, że potrafiły mówić oraz znały odpowiednią ilość słów do danego wieku. W przypadku tych osób możliwa jest nauka SJM, ponieważ jak wyżej wspomniałam zawiera gramatykę języka polskiego oraz wszystkie końcówki fleksyjne, które będą dla niej zrozumiałe. Natomiast dla osób Głuchych końcówki fleksyjne oraz składnia języka polskiego jest zwykle obca i niezrozumiała.