Blog o Głuchych

Jeśli chcieliście kiedyś zacząć naukę języka migowego, na pewno zastanawialiście się nad kursami.

Jak pewnie wiecie język migowy różni się od innych języków obcych. Zamiast intonacji głosu i pytajnika mamy mimikę twarzy, a zamiast mowy – dłonie.

O korzyściach wynikających z nauki języka migowego przeczytacie tutaj https://pomigam.pl/jakie-korzysci-daje-nam-nauka-jezyka-migowego/

Dlaczego pójście na kursy to dobry pomysł?
Ucząc się samodzielnie nie wyłapiemy błędów, będziemy je tylko powielać i to spowoduje, że zapamiętamy błędny znak. Jeśli jakoś się zorientujemy, że znak nie jest poprawny, nie będzie nam tak łatwo zmienić go na poprawny.


Ucząc się samodzielnie możemy nauczyć się znaków, ale pojawi się problem przy budowaniu zdań w Polskim Języku Migowym, który gramatycznie różni się od języka polskiego. Chcąc rozwijać komunikację powinniśmy mieć kontakt z lektorem lub osobą Głuchą tylko w ten sposób nauczymy się płynnej i spontanicznej komunikacji.

Polski Język Migowy charakteryzuje się elementami przestrzennymi oraz mimiką twarzy, której nie da się nauczyć z książki!

Zaletą ukończenia kursu jest otrzymanie potwierdzenia znajomości języka migowego na danym poziomie, co daje nam dużą przewagę na rynku pracy. Obecnie znajomość języka migowego jest dużym atutem w karierze zawodowej.  

Jeśli jeszcze macie jakieś wątpliwości, napiszcie do mnie!

Categories: