Blog o Głuchych

Ustawa o dostępności

Ustawa o dostępności jest prawnym dokumentem, który ma na celu zapewnienie równego dostępu do usług publicznych i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawa ta została przyjęta przez polskiego parlamentu w 2019 roku i weszła w życie w 2020 roku.

Celem ustawy o dostępności jest zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez eliminację barier architektonicznych, komunikacyjnych i informacyjnych. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły swobodnie korzystać z usług publicznych i przestrzeni publicznej, takich jak budynki użyteczności publicznej, instytucje kultury, transport publiczny i miejsca parkingowe.

Ustawa ta ma również na celu zwiększenie dostępności w internecie, poprzez zapewnienie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dla osób z niepełnosprawnościami. W celu realizacji celów ustawy, rząd i jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przeprowadzenia audytów dostępności i przygotowanie planów działań dostępności.

Ustawa ta jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia równości dla osób z niepełnosprawnościami i ułatwienia im codziennego funkcjonowania. Jednocześnie jest to również ważne dla przedsiębiorców, którzy będą musieli dostosować swoje usługi i produkty do wymagań ustawy.


Ustawa o dostępności ma na celu zwiększenie dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym dla osób Głuchych.


Wprowadza ona szereg rozwiązań, które mają na celu ułatwienie dostępu do usług i przestrzeni publicznej dla osób głuchych oraz dostępności cyfrowej.

Jednym z ważniejszych rozwiązań jest zapewnienie tłumaczenia na język migowy podczas ważnych wydarzeń publicznych, takich jak konferencje prasowe czy spotkania z liderami politycznymi. Jest to ważne, ponieważ pozwoli to na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym.

Ustawa ta również zobowiązuje rząd i jednostki samorządu terytorialnego do przeprowadzenia audytów dostępności i przygotowanie planów działań dostępności. Oznacza to, że będą one musiały zidentyfikować i usunąć bariery dla osób głuchych w swoich budynkach, urządzeniach i usługach.

Również na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, jednostki publiczne będą musiały zapewnić dostępność dla osób głuchych, poprzez np. opcję tłumaczenia na język migowy czy też dostępność audiodeskrypcji. W krótce, ustawa o dostępności ma na celu zwiększenie równości dla osób głuchych poprzez eliminację barier i zapewnienie dostępności, co pozwala im na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym.

Jeżeli chcesz poznać więcej informacji na temat ustawie o dostępności cyfrowej zerknij tutaj

Categories:

Tags: